Friday, December 19, 2008

მფრინავი ხალიჩიდან კოსმისურ ხომალდამდე

პროექტის სახელი:მფრინავი ხალიჩიდან კოსმოსურ ხომალდამდე.

პროექტის მოკლე აღწერა:პროექტის მონაწილეები იკვლევენ საფრენის აპარატების შექმნისა დაგანვითარების ისტორიას.
პროექტის სრული აღწერა:პროექტის მონაწილეები ეძიებენ ინფორმაციას იმის შესახებ კადამიანის ცნობიერებაში როდის ჩნდება საფრენი აპარატების შექმნის იდეა.იკვლევენ მითებს,ზღაპრებს,ნაწარმოებებს,მეცნიერთa ჩანაწერებს თუ როდის გაუჩნდა ადამიანს ფრენის სურვილი.აქვს თუ არა რაიმე კავშირი მითeბსაა და ზღაპრებში მოხსენიებულ მფრინავ ხალიჩას რაიმე საერთო შემდგომში ადამიანის მიერ შექმნილ საფრენ მოწყობილებებთან.ატარებენ კვლევას თუ ვინ,სად და როდის შექმნა პირველი საფრენი აპარატი.მოძებნიან მასალებს იმის შესახებ თუ რა მასალისაგან იკო დამზადებული პირველი საფრენი მოწყობილობა და ახლა რა ლითონისაგან მზადდება თანამედროვე საფრენი ხომალდები.რა განვითარების გზა განვლო.როგორ ძლევს მიზიდულობის ძალას,რა სიჩქარეს ავითარებს,რა ნივთიერებას გამოყოფს ფრენის დროს და რამდენად აბინძურებს გარემოს,რა არის მჟაური წვიმები.მონაწილეები შeეჯიბრებიან ერთმანეთს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ საფრენი მოწყობილობების შესახებ,გაუზიარებენ ერთმანეთს მოპოვებულ ინფორმაციას,გამოფენენ ჩანახატებს,სურათებს,მოაწყობენ პრეზენტაციებს,განათავსებენ მოძიებულ ინფორმაციასა და მასალებს ინტერნეტში.
მონაწილეთა ასაკი/კლასები:10-16
ვადები/ხანგძლივობა:2თვე
მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:ცოდნის გაღრმავება,ფოტოალბომი,ბროშურა,პრეზენტაცია,ბლოგი შექმნილი მასალების მიხედვით.
სარგებელი სხვებისთვის:ინფორმაციის მიღება საფრენი მოწყობილობების შესახებ,მათი დადებითი მხარეებისა და უარყოფითი შედეგების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.
სამუშაო ენა:ქართული
საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ქართული:მითების,ზღაპრების,ჩანაწერების კვლევა.მსჯელობის უნარის განვითარება,დისკუსიებში მონაწილეობა.
ისტორია:შეისწავლიან საფრენი აპარატების შექმნის ისტორიას.
ქიმია:შეისწავლიან წვის პროცესს,რა ნივთიერება გამოიყენება წვისათვის.რომელი მეტალისაგან მზადდება,რა არის მჟაური წვიმები.
ფიზიკა:სიჩქარეების შესწავლა,როგორ ხდება მიზიდულობის ძალის დაძლევა,რა არის ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა.
გეოგრაფია:ატმოსფეროსა და ოზონის შრის შესახებ ინფორმაცია.
ბიოლოგია;ჟანგბადის ხარჯვისა და ნახშიროჟანგის გამოყოფის შედეგად ბუნების დაბინძურების საფრთხის შესახებ ინფორმირება.
მათემატიკა:პარალელების გავლება გეომეტრიულ ფიგურებსა და ხომალდის ფორმებს შორის.მოცულობის გამოანგარიშება.
ინფორმატიკა:ინფორმაციების მოძიება ინტერნეტში და მათი განთავსება.
მონაწილეები სხვა სკოლიდან:42,7,14
პროექტის ფალსილიტატორის სახელი:ქალთამზე მელქაძე
პროექტის ფალსილიტატორის ელ.ფოსტა:qaltamze@gmail.com
პროექტის ფორუმი:მფრინავი ხალიჩიდან კოსმოსურ ხომალდამდე
პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:www.xalicha.blogspot.com

7 comments:

 1. ქალბატონო ქალტამზე მართლაც საინტერესო პროექტია.საინტეესოა მომავლის მანქანა როგორი იქნება?

  ReplyDelete
 2. ნეტავ მფრინავი ხალიჩა როგორი იყო?

  ReplyDelete
 3. momecona proekti kargi informacia mivige frinav xalichebze

  ReplyDelete
 4. პროექტი ძალიან საინტერესო არის ქალბატონო ქალთამზე ისევე, როგორც თქვენი სახელი და თუ შეიძლება თქვენი პროექტის შესახებ უფრო მეტის გაგება და მასში მონაწილება?

  ReplyDelete
 5. ძალიან საინტერესო პროექტია იმედია კიდევ არსებობს

  ReplyDelete